Komunikat: Termin zapłaty podatków

Urząd Miasta Łuków przypomina, że w dniu 17 maja 2021 roku upływa termin zapłaty II raty podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2021 rok.

images/2020-aktualnosci/ostrzezenie_burze.png

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie ostrzega przed burzami, które mogą występować w środę 5 maja na terenie powiatu łukowskiego.

Wyniki konkursu ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w wyniku przeprowadzonego 27 kwietnia 2021 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zostali wybrani niżej wymienieni oferenci.

Ograniczenia w handlu na targowisku miejskim!

W związku z stwierdzeniem ognisk choroby - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu na terenie województwa lubelskiego, Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, iż zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. Zakaz obowiązuje do odwołania, a do jego przestrzegania zobowiązani zostali wszyscy mieszkańcy oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa lubelskiego.

Zapytanie ofertowe Senior+

Miasto Łuków / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Zdanowskiego 15, 21-400 Łuków zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć artystycznych w ramach realizacji zadania „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Łukowie w roku 2021” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 dla 30 seniorów w wieku 60+ zgodnie ze specyfikacją opisaną poniżej: