Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz z rozdz. IV pkt 22 Ogłoszenia Burmistrza Miasta Łuków z dnia 25 stycznia 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wyniku przeprowadzonego konkursu w dniu 18 lutego 2021 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

Ostrzeżenie przed marznącymi opadami deszczu

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie informuje o marznących opadach deszczu, które mogą występować w piątek 19 lutego 2021 r. na terenie powiatu łukowskiego. Stopień zagrożenia: 1.

Uwaga na silny mróz!

Jak informuje Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie, na terenie powiatu łukowskiego ogłoszony został I stopień zagrożenia silnym mrozem.

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miasta Łuków

W czwartek, 25 lutego 2021 roku zaplanowana została XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie. Początek obrad zaplanowano na godz. 12:00.

Prognoza meteorologiczna (18-21.02.2021 r.)

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie przekazuje prognozę zjawisk meteorologicznych dla powiatu łukowskiego na najbliższe dni, tj. okres od czwartku do niedzieli 18-21 lutego.