Konkurs na „Profilaktyka Roku 2021”

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2021”. Zgłoszenia z kandydaturami wartych nagrodzenia osób przyjmowane są do 30 listopada.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków. Nieruchomość niezabudowana położona w Łukowie przy ul. Stodolnej oznaczona jako działka Nr 5917/133 o pow. 86 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00044579/8; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 400 zł netto.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ul. Strzelniczej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz.2905) Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków.

 

COVID-19: apel lubelskiego Sanepidu

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje o przerwanie łańcucha zakażeń koronawirusem w województwie lubelskim. Poniżej publikujemy list rozesłany do mieszkańców województwa od kierującej wojewódzkim sanepidem dr n. med. Marii Jolanty Korniszuk.