Nieruchomości położone przy ul. Poważe

INFORMACJE:

  • działka nr 10971/6 o pow. 993 m2 oraz udziału wynoszącego 1/7 części w działce oznaczonej Nr 10971/5 o pow. 1120 m2;
  • działka nr 10971/7 o pow. 855 m2 oraz udziału wynoszącego 1/7 części w działce oznaczonej Nr 10971/5 o pow. 1120 m2;
  • działka nr 10971/8 o pow. 851 m2 oraz udziału wynoszącego 1/7 części w działce oznaczonej Nr 10971/5 o pow. 1120 m2;
  • działka nr 10971/9 o pow. 845 m2 oraz udziału wynoszącego 1/7 części w działce oznaczonej Nr 10971/5 o pow. 1120 m2;
  • działka nr 10971/10 o pow. 840 m2 oraz udziału wynoszącego 1/7 części w działce oznaczonej Nr 10971/5 o pow. 1120 m2;

 

DO POBRANIA: