Nieruchomość położona przy ul. Południowej

Nieruchomość oznaczona jako działka:

  • nr 10832/2 o pow. 6136 m2

Przeznaczenie: U2 - tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie usług, w tym hoteli