Nieruchomości położone przy ul. Zakolejnej i ul. Podgórnej

 

INFORMACJE:

  • działka nr 2924/4 o pow. 4 818 m2; Przeznaczenie: MNU17 - tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, PZ3, tj. tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dużym udziałem zieleni urządzonej; ponadto zgodnie z mpzp działka znajduje się w zespołach zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym
  • działka nr 2926/4 o pow. 3 008 m2; Przeznaczenie: MNU17 - tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, PZ3, tj. tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dużym udziałem zieleni urządzonej; ponadto zgodnie z mpzp działka znajduje się w zespołach zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym
  • działka nr 2924/6 o pow. 926 m2; Przeznaczenie: RMU17 - tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie zabudowy zagrodowej i usług nieuciążliwych
  • działka nr 2926/6 o pow. 573 m2; Przeznaczenie: RMU17 - tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie zabudowy zagrodowej i usług nieuciążliwych

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży