Nieruchomość położona przy ul. Rolniczej

Nieruchomość oznaczona jako działka:

  • nr 6753/12 o pow. 15 m2

Przeznaczenie: MNU1 - tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych

Ogłoszenie o przetargu

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży