Nieruchomość położona przy ul. Siedleckiej

Nieruchomość oznaczona jako działka:

  • Nr 5817/3 - pow. 329 m2

Przeznaczenie: MNU10 - tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych w tym hoteli

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów będących prawnymi dysponentami nieruchomości przyległych nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Siedleckiej

Ogłoszenie o przetargu