Łukowski Klub Sportowy "Orlęta" Łuków

Łukowski Klub Sportowy „Orlęta” Łuków to największa organizacja pozarządowa działająca w powiecie łukowskim w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. To również klub sportowy nierozerwalnie związany z historią miasta, którego historia sięga 1923 roku, a więc stu lat.

W marcu 1923 roku za aprobatą dyrekcji Gimnazjum Męskiego im. Tadeusza Kościuszki powołano jako klub szkolny Łukowskie Koło Sportowe „Orlęta”. Nazwa organizacji nie była przypadkowa, gdyż ustanowiono ją na cześć uczniów i studentów walczących o Lwów w latach 1918-1920, tzw. Orląt Lwowskich. Nazwę tą zasugerowała matka pierwszego kapitana gimnazjalnej drużyny, Witolda Dobrzyńskiego.

Gdy Łuków w pierwszej połowie XX wieku odbudowywał swoją pozycję gospodarczą i społeczną, równolegle rozwijała się działalność sportowa, w której znaczącą rolę odegrały przede wszystkim „Orlęta”. Pierwszymi sekcjami klubu były piłka nożna i lekkoatletyka, aczkolwiek z uwagi na fenomen towarzyszący uprawianiu sportu, dzięki „Orlętom” organizowano lata temu także zawody tenisa ziemnego, siatkówki, strzelectwa, kolarstwa i jeździectwa. Zimą natomiast młodzi sportowcy grali w hokeja, jeździli na łyżwach figurowych na zamarzniętym rozlewisku Krzny. Rozwój sportowy organizacji przerwała II wojna światowa, w trakcie zginęło wielu sportowców i działaczy społecznych.

W czasach powojennych „Orlęta” Łuków również odgrywały kluczową rolę w kształtowaniu kultury fizycznej i rozwoju sportowego mieszkańców naszego miasta. Klub funkcjonował i funkcjonuje do dziś jako sportowa, wielosekcyjna organizacja. Przez lata dawał możliwość uprawiania takich dyscyplin sportu, jak lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, kolarstwo, tenis stołowy, zapasy, podnoszenie ciężarów, szachy i boks. Sportowcy i trenerzy klubu na przestrzeni lat reprezentowali Miasto Łuków w zawodach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Zdobywali medale w zapasach, podnoszeniu ciężarów i w boksie. Walczyli o awans do wyższych klas rozgrywkowych, rozgrywali mecze z rywalami znanymi na arenie ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej. Wychowankowie klubu z dumą reprezentowali także nasz kraj podczas najważniejszych zawodów sportowych, m.in. Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W sumie barwy „Orląt” reprezentowały setki, jeśli nie tysiące mieszkańców Łukowa i Ziemi Łukowskiej.

Sport to wielki przywilej człowieka, bowiem oprócz zapewniania tężyzny fizycznej, hartuje ducha, zachęca do szlachetnej rywalizacji, kształtuje pasję walki i zwycięstwa, uodparnia na życiowe niepowodzenia i uczy wychodzenia z trudnych sytuacji. Gdy w 1933 roku obchodzono wspólnie jubileusz 700-lecia Łukowa i 10-lecia „Orląt” Łuków, dniem kulminacyjnym była niedziela 28 maja. Wówczas zapełniony po brzegi ówczesny stadion miejski zgromadził blisko 4 tys. łukowian przybyłych, aby na sportowo uczcić 7. wieków istnienia miasta oraz kibicować jego reprezentantom.

Dzisiejsze stowarzyszenie - funkcjonując zgodnie z powyższymi ideałami - odwołuje się do przedwojennej historii łukowskiego sportu, kiedy powstały pierwsze „Orlęta”, a także kontynuuje dorobek klubów i organizacji sportowych, które przejmowały miano „Orląt” w okresie powojennym. Klub będący największym w powiecie łukowskim, powiada przeszło trzystu młodych sportowców rozwijających swe umiejętności i reprezentujących Łuków na wielu arenach. Nieustannie zaznacza też obecność Ziemi Łukowskiej we wspólnocie Lubelszczyzny. „Orlęta” dostarczające przez lata mieszkańcom Łukowa okazje do wielu wzruszeń, radości i powodów do dumy, wciąż pokazują, iż ambicje oraz zapał dzisiejszych reprezentantów noszących żółto-czerwone, zbieżne z barwami miejskimi trykoty, winny być źródłem naszej wspólnej dumy i satysfakcji.

Mając na uwadze bogatą historię klubu, a także przypadającą w 2023 roku setną rocznicę powstania „Orląt”, jak również ilość osób zaangażowanych w życie sportowego stowarzyszenia na przestrzeni lat, Rada Miasta Łuków poprzez podjęcie uchwały nr LXXIV/552/2023 z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania Łukowskiemu Klubowi Sportowemu „Orlęta” Łuków Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa postanowiła przyznać Klubowi to zaszczytne wyróżnienie.