Komunikat PUIK

Zarząd PUIK Sp. z o.o. w Łukowie informuje, że Zakład Oczyszczania Miasta na ul. Świderskiej 1218 posiada odpady o kodzie 17 01 01, 17 01 07 w postaci gruzu betonowego z remontów, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, które Zakład może nieodpłatnie przekazać osobom fizycznym do wykorzystania na własne potrzeby.

Gruz można przeznaczyć m.in. na utwardzenie terenu (Dz. U. 2016, poz. 93).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 797 32 74 lub 665 490 052