Ogłoszenie - Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 28.02.2023 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Klub Biegacza V-Max Adamów, ul. Targowa 25, 21-412 Adamów na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić Klubowi Biegacza V-Max Adamów, ul. Targowa 25, 21-412 Adamów z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadanie.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się POD TYM ADRESEM