Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ul. Nowogródek, przy ul. Wrzosowej i przy ul. Strzelniczej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały umieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ulicach: Ks. St. Brzóski, Stanisława Lewickiego, Stawki, 700-lecia, Andrzeja Struga, Dworcowej, Wrzosowej, Domaszewskiej, Glinki i w pobliżu Glinki, Królik, Farfak, Radzyńskiej, w okolicach ulic: Radzyńskiej, Świderskiej i Żelechowskiej oraz pomiędzy ulicami: Zygmunta Krasińskiego a Juliusza Słowackiego, Juliusza Słowackiego a Ks. Jerzego Popiełuszki, Jana Stanisława Majewskiego a Gołaszówiec, Kiernickich a Jana Kilińskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat. Wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 17 listopada 2020 roku.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków:

nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Kiernickich oznaczona jako działka Nr 7009/14 o pow. 823 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00038746/5; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 584 zł netto.

Komunikat dot. pracy Urzędu Miasta Łuków

Urząd Miasta Łuków informuje, że związku z lawinowo rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w kraju, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, jak również samych pracowników Urzędu, ograniczona zostaje obsługa klientów w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie oraz w pozostałych budynkach Urzędu przy ul. Browarnej 65, ul. Zdanowskiego 15 oraz ul. Kwiatkowskiego 2 (Urząd Stanu Cywilnego).

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.