Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. Przygotowania Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” do sezonu koncertowego.

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie, ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków.

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. Organizacja zajęć tanecznych oraz popularyzacja muzyki i tańców ludowych jako forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oferty na realizację zadania publicznego pt. Rowerowy Łuków dla Łukowa – promocja Miasta Łuków podczas III Biegu Kolarskiego o puchar Henryka Sienkiewicza i imprezach okolicznościowych.

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Zorganizowanie imprezy integrującej środowiska trzeźwościowe, kluby abstynenckie i grupy AA”.