Nowe terminy odbioru odpadów komunalnych!

Urząd Miasta Łuków informuje, że od 1 stycznia 2021 roku zmieniają się dni odbiorów odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta dla poszczególnych ulic. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi harmonogramami. Odbiór odpadów od przedsiębiorców będzie się odbywał zgodnie z rozkładami dla nieruchomości zamieszkałych.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków (22.12.2020 r.)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ul. Nowogródek, przy ul. Wrzosowej i przy ul. Strzelniczej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

24 grudnia Urząd nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w wigilię 24 grudnia 2020 r. (tj. czwartek) Urząd Miasta w Łukowie będzie nieczynny.

Ostrzeżenie przed gęstą mgłą (18.12.2020 r.)

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, co najmniej do godz. 10:00 w sobotę 19 grudnia na terenie województwa lubelskiego występować mogą gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić do 100 m.

Gęsta mgła - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o możliwości wystąpienia gęstej mgły od godz. 21:00 dnia 16.12.2020 do godz. 09:00 dnia 17.12.2020 r. na terenie województwa lubelskiego i powiatu łukowskiego.