Ogłoszenie  Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie pomiędzy ul. Telimeny a ul. Rolniczą, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Transmisja NA ŻYWO: 57. Sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 6 czerwca 2022 r. 60. sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad oraz imienne wyniki głosowania radnych dostępne są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 15:00.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 od dnia 10 czerwca 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łuków przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz zostanie również zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Łuków.

Ostrzeżenie burzami z gradem - 4.06.2022 r.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB w Warszawie informuje o I stopniu zagrożenia burzami z gradem, które mogą się pojawić w sobotę 4 czerwca na terenie powiatu łukowskiego.

Informacja o zwołaniu 60. sesji Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 6 czerwca 2022 roku 60. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Łuków. Początek obrad zaplanowano na godz. 15:00. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.