Nabór do szkół i przedszkoli

Rusza nabór dzieci do szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Miasto Łuków. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 marca 2021 roku i będzie prowadzona elektronicznie.

Dowóz na szczepienia - telefon dla mieszkańców

Ruszył proces powszechnych szczepień przeciw COVID-19. Od 15 i 22 stycznia osoby w wieku odpowiednio powyżej 80 i powyżej 70 lat mogą zarejestrować się na szczepienia na konkretny termin. Seniorzy mogą skorzystać z pomocy Urzędu Miasta Łuków w sprawie  zorganizowanego i bezpłatnego transportu do punktu szczepień.

Ostrzeżenia meteorologiczne: 26 stycznia

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oddział w Warszawie informuje o trudnych warunkach pogodowych, które panować będą we wtorek 26 stycznia na terenie województwa lubelskiego. Przewiduje się intensywne opady śniegu, oblodzenie oraz zawieje i zamiecie śnieżne.

Otwarty konkurs ofert - kultura fizyczna i sport

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/223/2020 Rady Miasta Łuków z 24 września 2020 r. sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.4788) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Intensywne opady śniegu

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie informuje o II stopniu zagrożenia meteorologicznego - intensywnych opadach śniegu, jakie mogą występować na terenie powiatu łukowskiego w dn. 25-26 stycznia 2021 r.