Burmistrz Miasta Łuków informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na budowę żłobka miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Łukowie. Termin składania ofert mija 12 maja 2020 r. o godz. 13:00. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Łukowie”, współfinansowanego ze środków resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020, Moduł 1a.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ulicy Kraszewskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ulicy Południowej i przy ul. Międzyrzeckiej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wymienione wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 17 marca 2020 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały umieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie: przy ulicy Ks. St. Brzóski, przy ul. Ryszarda Kaczorowskiego, przy ul. Zagrodowej, pomiędzy ul. Ryszarda Kaczorowskiego a ul. Zagrodową, przy ul. Glinki, pomiędzy ul. Glinki a ul. Radzyńską, przy ul. Wiatraki, w pobliżu ul. Wiatraki, przy ul. Świderskiej, przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania choroby COVID-19, Burmistrz Miasta Łuków odwołuje wyłożenie w dniach od 16 marca do 6 kwietnia 2020 r. uczestnikom postępowania projektu uchwały Rady Miasta Łuków o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Łukowie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej.

Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania członka Łukowskiej Rady  została zamieszczona na stronie BIP UM Łuków pod następującym adresem www.