Program Ograniczania Niskiej Emisji - nabór uzupełniający

Działając na podstawie uchwały Nr XXII/I87/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie ujęte w Programie ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2020 r. poz. 2905) Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ujęte w Programie ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków.

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszeniu o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe i taniec”.

Ostrzeżenie przed burzami z gradem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie ostrzega przed możliwością występowania burz z gradem. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 22:00 we wtorek 18 maja.

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków.

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łukowie stanowiących własność Miasta Łuków.