Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łukowie stanowiących własność Miasta Łuków:

1. nieruchomość położona w Łukowie przy ul. Nowogródek oznaczona jako działka Nr 11179 o pow. 1111 m2 (KW Nr LU1U/00078972/0). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 199 980 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 39 000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);

2. nieruchomość położona przy ul. Pana Tadeusza składająca się z działek Nr 6899/11 o pow. 748 m2 (KW Nr LU1U/00026866/5) i Nr 6899/13 o pow. 90 m2 (KW Nr LU1U/00032768/3); cena wywoławcza nieruchomości wynosi 134 300 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatku VAT); wadium w wysokości 26 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

XLI sesja Rady Miasta

W dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 11 00 odbędzie się XLI zwyczajna sesja RADY MIASTA ŁUKÓW Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XLI sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta.

Uwaga na burze!

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Wydział w Warszawie ostrzega przed burzami z gradem, które mogą występować na terenie powiatu łukowskiego.

Pierwsze autobusy już 19 czerwca!

Na sobotę 19 czerwca zaplanowano uruchomienie pierwszej linii testowej komunikacji miejskiej w Łukowie. Autobusy należące do PKS w Łukowie S.A. przez najbliższe miesiące będą za darmo wozić mieszkańców miasta m.in. na zalew Zimna Woda oraz w kierunku dworca kolejowego. Uruchomienie komunikacji miejskiej to jeden ze sztandarowych planów na miasto burmistrza Piotra Płudowskiego, który zyskał w tej sprawie jednomyślną akceptację Rady Miasta.

Urząd nieczynny 4 czerwca

Uprzejmie informujemy, że piątek 4 czerwca 2021 r. Urząd Miasta w Łukowie będzie nieczynny. W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o załatwienie swoich spraw w magistracie w innym terminie.