Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie u zbiegu ul. Pana Tadeusza i ul. Hrabiego Horeszki, pomiędzy ul. Siedlecką a ul. Jana Pawła II i przy ul. Poważe przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w pobliżu ul. Zygmunta Krasińskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Koronawirus: zachęcamy do kontaktu zdalnego

Z uwagi na występujące w ostatnich dniach wysokie ilości potwierdzających się przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 burmistrz Łukowa Piotr Płudowski wystosował komunikat dotyczący funkcjonowania w najbliższych dniach Urzędu Miasta. Poniżej publikujemy treść komunikatu:

Komunikat dot. świadczenia 500+

Od 1 lutego 2021 r. ruszył kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.