Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oferty na realizację zadania publicznego pt. Świąteczno-Noworoczny turniej w piłce nożnej dla dzieci rocznik 2008-2009.

Otwarcie ofert dot. zamówienia publicznego pn. "Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - Etap II".

Marznące opady deszczu - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o marznących opadach deszczu, które występować będą na terenie województwa lubelskiego i powiatu łukowskiego.

Ostrzeżenie przed opadami deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o marznących opadach deszczu, które występować będą na terenie województwa lubelskiego i powiatu łukowskiego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ul. Nowogródek, przy ul. Wrzosowej i przy ul. Strzelniczej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.