IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie, informuje o możliwości występowania burz z gradem. Zagrożenie pierwszego stopnia obowiązywać będzie od godz. 14:00 do 22:00 dnia 05.10.2020 r. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80%.

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Dr Dmocha oznaczona jako działka Nr 6137/22 o pow. 464 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00056323/6; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 527 zł netto.

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków: nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Pana Tadeusza składająca się z działek Nr 6899/11 o pow. 748 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00026866/5 i Nr 6899/13 o pow. 90 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00032768/3; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 134 300 zł netto.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ul. Kiernickich przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały umieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ulicach: Ks. St. Brzóski, Spokojnej, Staropijarskiej, Dr W. Dmocha, 700-lecia, Zapowiednik, Glinki, Radzyńskiej, Gospodarskiej, Królik, Jana Sobieskiego, przy Al. R. Kaczorowskiego, w pobliżu ulic: Radzyńskiej, Łapiguz oraz pomiędzy ulicami: Radzyńską a Świderską, Radzyńską a Domaszewską, Glinki a Królik, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.