Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz w pobliżu ul. Nowogródek przeznaczonej do zamiany.

Konsultacje społeczne dot. linii kolejowej do Lublina

PKP PLK S.A. i firma Multiconsult Polska zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących elektryfikacji linii kolejowej nr 30 Łuków-Lublin, realizowanej w ramach Programu Kolej+.

Kwalifikacja wojskowa w 2024 r.

Znamy termin tegorocznej kwalifikacji wojskowej. Obejmie ona głównie mężczyzn urodzonych w roku 2005, a także tych, którzy z różnych względów nie otrzymali do tej pory kategorii wojskowej i urodzili się w latach 2000-2004.

Uwaga na marznące opady deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie informuje o I stopniu ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu, które będą występować na terenie powiatu łukowskiego w środę oraz czwartek, 10 i 11 stycznia 2024 r.

Uwaga na marznące opady deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie informuje o I stopniu ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu, które będą występować na terenie powiatu łukowskiego w piątek oraz sobotę, 9 i 10 lutego 2024 r.