Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 18 października 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykłada się do publicznego wglądu.

Ostrzeżenie przed gęstą mgłą

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, w środowy wieczór 26 października na terenie powiatu łukowskiego obowiązywać będzie I stopień zagrożenia gęstą mgłą.

Sprzedaż węgla - komunikat dla mieszkańców

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców w sprawie sprzedaży przez Miasto Łuków węgla na potrzeby ogrzania prywatnych nieruchomości informujemy, iż Miasto planuje włączyć się do realizacji przedmiotowego zadania. Jednakże wciąż nie są dostępne żadne obowiązuje przepisy ustawowe.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łukowie przy ul. Browarnej 63, a także na stronach internetowych został umieszczony wykaz:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ul. Polnej i przy ul. Stawki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.