Informacja Burmistrza Miasta Łuków z dn. 1.02.2024 r.

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538 z późn. zm.), zawiadamiam o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Łuków wniosku złożonego przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, 21-404 Trzebieszów Drugi 33 o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów m. Łuków Nr 8906, Nr 8907, Nr 6293, Nr 6294, Nr 6295, Nr 6297, Nr 6299/4, Nr 6299/5, Nr 6299/6, Nr 6299/7, Nr 6299/8, Nr 6303, Nr 6306, Nr 6309, Nr 6313, Nr 6319, 6322, 6325, 6328, 6331, 6334, 6337, 6340, 6343 położonych przy ul. Parkowej w Łukowie.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został umieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków, położonych w Łukowie przy ulicach: Ks. Stanisława Brzóski i Cieszkowizna  oraz w pobliżu ulicy Bolesława Prusa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Rusza nabór do szkół i przedszkoli na rok 2024/2025

Rusza nabór dzieci do szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Miasto Łuków. Rekrutacja na rok 2024/2025 rozpocznie się 1 marca 2024 roku i będzie prowadzona elektronicznie.

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Do 23 lutego br. mieszkańcy Łukowa mogą zgłaszać chęć bezpłatnego odebrania z własnych posesji i nieruchomości odpadów wielkogabarytowych i tzw. elektrośmieci. Do skorzystania z tej możliwości zachęcają Urząd Miasta Łuków oraz Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. w Łukowie. Odbiór problematycznych odpadów z posesji trwać będzie natomiast od 4 do 15 marca 2024 r.

Ankieta dla mieszkańców dotycząca mobilności

Na terenie powiatu łukowskiego trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa. W tym celu zwracamy się do mieszkańców z prośbą o uzupełnienie ankiety internetowej. Na odpowiedzi czekamy do 2 lutego.