Darmowa zbiórka odpadów

Do 5 marca będzie można zgłosić chęć bezpłatnego odebrania z własnych posesji i nieruchomości odpadów wielkogabarytowych i tzw. elektrośmieci. Do skorzystania z tej możliwości zachęcają Urząd Miasta Łuków oraz Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. w Łukowie. Odbiór problematycznych odpadów trwać będzie natomiast od 15 do 26 marca.

Prognoza meteorologiczna (12-14.02.2021 r.)

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie przedstawia prognozy meteorologiczne dla województwa lubelskiego na najbliższe dni, od 12 do 14 lutego. 

Bezpańskie zwierzęta - sposób postepowania

Od stycznia 2021 r. Miasto Łuków ma podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierząt „Zwierzaki do wzięcia” w powiecie ryckim dotyczącą opieki nad bezpańskimi zwierzętami z terenu Łukowa. Umowa przewiduje m.in. przyjmowanie do schroniska i zapewnienie opieki bezpańskim czworonogom oraz interwencyjne wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta.

Ogłoszenie o przetargu - ul. Strzelnicza

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków: nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Strzelniczej składająca się z działek Nr 11088 o pow. 2,2493 ha i Nr 1258/6 o pow. 1,2874 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00054273/6.

Podatek od środków transportowych - komunikat dla podatników

Urząd Miasta Łuków informuje, że 15 lutego 2021 roku upływa termin składania deklaracji oraz zapłaty I raty podatku od środków transportowych za 2021 rok. Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Łuków w godz. 7.30 - 15.00 oraz na rachunek bankowy nr 42 9206 1048 7103 0300 2000 0140 (Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie).