Ruszyło głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego!

Do piątku 25 marca trwać będzie głosowanie mieszkańców na projekty, które mogą być zrealizowane w pierwszej w historii łukowskiego samorządu edycji budżetu obywatelskiego. O realizację „walczy” 11 projektów zaproponowanych oddolnie przez mieszkańców. Miasto ma do wydania na ten cel 300 tys. zł.

Projekty, zgłaszane przez mieszkańców od 7 do 18 lutego, przeszły ocenę formalną i merytoryczną przez Zespół złożony z miejskich radnych i pracowników Urzędu Miasta. Teraz natomiast ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu danej inwestycji do realizacji podejmą sami łukowianie, którzy wezmą udział w najważniejszej części całej procedury budżetu obywatelskiego, jaką jest głosowanie.

Przypominamy, że prawo udziału w głosowaniu na projekty do zrealizowania ze środków budżetu obywatelskiego mają mieszkańcy Łukowa, którzy w dniu głosowania ukończyli 13 rok życia. Dolna granica wieku jest dyktowana chęcią zaoferowania budżetu obywatelskiego jako usługi powszechnej, dostępnej do różnych grup wiekowych, promującej proobywatelskie postawy od lat szkolnych. Warto jednak pamiętać, że osoby, które nie ukończyły 18 lat, oprócz samego głosu, będą musiały wrzucić do urny zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na oddanie głosu.

Głosowanie trwać będzie do piątku 25 marca i odbywać będzie się poprzez wrzucenie wypełnionej papierowej karty do głosowania z listą projektów do specjalnej urny. Uwaga! Głosowanie będzie imienne, tj. wymagać będzie podania imienia i nazwiska osoby głosującej, a także daty jej urodzenia oraz adresu zamieszkania. Dane te posłużą jedynie weryfikacji faktu zamieszkiwania na terenie Łukowa ze zbiorem mieszkańców posiadanym przez Urząd Miasta. Po zakończeniu głosowania oraz podliczeniu wszystkich głosów, karty z danymi osobowymi mieszkańców zostaną zniszczone.

Głosy na projekty budżetu obywatelskiego będzie można oddawać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków (ul. Piłsudskiego 14) w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30 - 15:30 lub w Łukowskim Ośrodku Kultury (ul. Wyszyńskiego 20) w godz. 10:00 - 18:00. Ten drugi punkt jest wyjściem naprzeciw tym osobom, które np. ze względów zawodowych lub szkolnych nie mogłyby oddać głosu w godzinach wcześniejszych. Ponadto osoby zainteresowane oddaniem głosu w sposób elektroniczny, będą mogły zeskanować wypełnioną prawidłowo kartę do głosowania (i w razie potrzeby załącznik w postaci zgody na oddanie głosu przez osobę niepełnoletnią) i wysłać ją za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Urzędu Miasta.

Głos będzie ważny tylko wtedy, gdy na karcie do głosowania mieszkaniec wypełni wszystkie wymagane dane i postawi znak „X” przy JEDNYM popieranym przez siebie projekcie do zrealizowania. W przypadku postawienia dwóch lub więcej znaków „X” bądź oddaniu pustej karty, głos będzie potraktowany jako nieważny. Gdy mieszkaniec wypełni więcej niż jedną kartę (niezależnie w jakim punkcie głosowania), głos również będzie nieważny. Dodatkowo, głos będzie nieważny również wtedy, gdy mieszkaniec odda jeden głos w formie papierowej, a drugi w formie elektronicznej (tj. przez ePUAP).

Poniżej publikujemy listę zgłoszonych przez mieszkańców i zakwalifikowanych do głosowania projektów, po ustaleniu w drodze losowania ich kolejności na karcie:

 1. Utwardzenie terenu - łącznika ul. Parkowej z bulwarem nad Krzną
 2. Renowacja boiska „Górka”
 3. Naturalny plac zabaw
 4. Oświetlenie i zagospodarowanie łącznika między osiedlami Chącińskiego i Klimeckiego
 5. Zielone płuca Łukowa - część I
 6. Rowerowy majsterkowicz - 10 samoobsługowych stacji napraw rowerów
 7. Remont 350 m chodnika na ul. Sienkiewicza
 8. Budowa tężni solankowej w parku miejskim w Łukowie
 9. Miasteczko ruchu drogowego
 10. Czy wiem czym oddycham?
 11. PUMPTRACK UKF

Wyniki pierwszej, historycznej edycji Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego znane będą 1 kwietna 2022 r.