Dzisiaj jest: 10 Grudnia 2018   |   Imieniny obchodzą: Julia, Judyta, Daniel

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 28 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1160 ze zmianami)

 z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 27 listopada 2017 r., znak GN-I.752.7.2017.LO, decyzji potwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa prawa własności gruntu, a przez PKP SA nabycie prawa użytkowania wieczystego tego gruntu oraz prawa własności znajdującej się na nim linii telefonicznej, położonego w obrębie ewidencyjnym 0003-Łuków (arkusz mapy 94), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3346/3 o pow. 0,2150 ha.

Osoby, którym przysługują do działki nr 3346/3 prawa rzeczowe mogą zapoznać się z treścią decyzji w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4.

                                                                                     Z up. Wojewody Lubelskiego
                                                                                             (-) Lucjan Osiecki
                                                                               Kierownik Oddziału Skarbu Państwa
                                                                                  i Gospodarki Nieruchomościami