Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków oraz na stronach internetowych został umieszczony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków, położonej w Łukowie przy ulicy Ks. St. Brzóski, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 23 listopada 2022 roku.

Żałoba w Łukowie

Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski informuje, iż w czwartek 24 listopada na terenie Miasta Łuków obowiązywać będzie żałoba. W związku z powyższym polecone zostaje m.in. odwołanie bądź ograniczenie zaplanowanych w tym dniu wydarzeń o charakterze rozrywkowym.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Burmistrz Miasta Łuków informuje o podjęciu przez Radę Miasta Łuków Uchwały nr LXI/445/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Łapiguz. Zainteresowane osoby mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski przyjmowane są do 16 grudnia.

Uwaga na marznące opady deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie informuje o I stopniu ostrzeżenia marznącymi opadami deszczu, które mogą występować na terenie powiatu łukowskiego.