Wojna na Ukrainie: komunikat Miasta Łuków

W związku z pojawiającymi się zapytaniami mieszkańców i pojawiającymi się w przestrzeni publicznej opiniami, informujemy, iż Miasto Łuków nie ponosi kosztów ani nie współfinansuje utrzymania obywateli Ukrainy w mieszkaniach i domach osób prywatnych.

Apelujemy, aby osoby, które zdecydowały się przyjąć uciekających przed konfliktem zbrojnym Ukraińców pod swój dach, bądź które zapewniły im transport z przejść granicznych, czyniły to w sposób świadomy, odpowiedzialny i przemyślany. Państwa gesty należy uznać za jak najbardziej szlachetne, jednak apelujemy aby wyrozumiałość dla naszych przyjaciół zza wschodniej granicy, nie skończyła się po kilku dniach lub tygodniach ich pobytu w Łukowie. Apelujemy też, aby mieszkańcy, którzy zapewnili opiekę Ukraińcom, zadbali także o zapewnienie ich dalszych potrzeb bytowych.

Miasto od samego początku, tj. od brutalnej i niczym niewytłumaczalnej napaści Rosji na niezależną i niepodległą Ukrainę, stara się w miarę możliwości i obowiązujących aktów prawnych nieść pomoc potrzebującym. Od poniedziałku 28 lutego trwa akcja humanitarna dla Ukraińców i partnerskiego miasta Baranówka, w ramach której zbierane są potrzebne rzeczy i artykuły, które trafią na Wschód. Ponadto uruchomiony został specjalny numer telefonu, pod którym przebywający w Łukowie Ukraińcy mogą uzyskać niezbędne informacje dotyczące m.in. ich dalszego pobytu w Polsce. Niezależnie od powyższych Rada Miasta Łuków przyjęła uchwałę potępiającą akt napaści Rosji na naszych wschodnich sąsiadów. Miasto będzie też podejmować kolejne inicjatywy adresowane dla przebywających u nas obcokrajowców.