flaga znaki strona www

Zapewnienie funkcjonowania 48 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy) z udziałem wcześniejszych edycji Programu „MALUCH+” - Żłobek Miejski Nr 1 w Łukowie, ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, moduł 2

Nr umowy o dofinansowanie: 1003

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 16.06.2021 r.

Okres realizacji zadania: 01/02/2021 r. – 31/12/2021 r.

Całkowita wartość zadania: 52.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych, 00/100)

Przyznana kwota dotacji: 42.240,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych, 00/100), co stanowi 80% całkowitej wartości projektu

Wkład własny: 10.560,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych, 00/100)

Przedmiotem zadania są wydatki bieżące na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. wynagrodzenie personelu instytucji – opiekunek i pomocy opiekunek.

maluch mrips