flaga znaki strona www

Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wartość dofinansowania 68 000,00 zł całkowita wartość programu 118 000,00 zł.

W ramach realizowanego programu gmina udziela pomocy w formie zakup posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków w Gminie dla osób dorosłych w szczególności starszych, chorych, niepełnosprawnych.