"Korpus Wsparcia Seniorów" - "Opieka na odległość"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - Moduł II „Opieka na odległość”, finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach programu 50 seniorów z Miasta Łuków otrzyma bezpłatnie „opaskę bezpieczeństwa”, która będzie połączona z usługą operatora pomocy (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu). W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, urządzenie umożliwi połączenie się z centrum monitoringu. W takiej sytuacji Dyspozytor centrum - ratownik medyczny - podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. Dyspozytor w zależności od sytuacji będzie mógł zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mieszkających na terenie Miasta Łuków. Realizowany jest do 31.12.2022 r. Miasto na realizację programu otrzymało kwotę 50 000,00 zł.