Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - edycja 2019

Nr umowy o dofinansowanie: 2019/0185/1128/SubA/DiS/OSA

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 06/08/2019 r.

Okres realizacji zadania: 03/06/2019 r. – 15/10/2019 r.

Całkowita wartość projektu: 198.280,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych, 00/100)

Przyznana kwota dotacji: 99.100,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych, 00/100)

Wkład własny: 99.180,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych, 00/100)

Szczegółowy opis zadania:
Głównym celem projektu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej na terenie miasta Łuków.
W ramach zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem powstanie Otwarta Strefa Aktywności w wariancie rozszerzonym przy ul. 700- lecia i przy ul. Stawki.

W skład każdej z dwóch OSA wejdą:

  1. urządzenia siłowni plenerowej (biegacz wolnostojący, jeździec wolnostojący, wioślarz wolnostojący, wahadło podwójne, wyciąg górny + wyciskanie siedząc, orbitrek wolnostojący, twister + steper, motyl integracyjny),
  2. urządzenia strefy relaksu (ławki, urządzenia do gier edukacyjnych - stół do piłkarzyków, stolik do gry w szachy),
  3. plac zabaw o charakterze sprawnościowym z ogrodzeniem.

Przy każdej z Otwartych Stref Aktywności zostanie zamontowany stojak rowerowy oraz tablica informacyjna OSA.