Zadanie było realizowane w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3 dotyczył wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Rok 2020 był ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycji 2016-2020

Umowa nr 14/NPRCz/2020 z dnia 8.07.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).

Przyznana kwota dotacji: 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych, 00/100), co stanowiło 80% całkowitej wartości projektu.

Wkład własny: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), co stanowiło 20% całkowitej wartości projektu.

Szczegółowy opis zadania:

Zadania objęte wnioskiem dotyczyło zakupu książek, w tym nowości wydawniczych i lektur do bibliotek szkolnych. W programie uczestniczyły Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Konarskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie. Otrzymana kwota wsparcia finansowego dla Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Konarskiego wyniosła 15 000 zł, z czego 12 000 zł pochodziło z programu, a 3 000 zł stanowił wkład własny. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego otrzymała 5 000 zł, z czego 4 000 zł pochodziło z programu, a 1 000 zł wyniósł wkład własny. Wysokość wsparcia zależała od ilości uczniów w szkole. Wsparcie finansowe zostało wykorzystane na zakup książek, w tym nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych dla powyższych szkół.

 

nprc