Otwarcie siłowni zewnętrznej - Łuków - Oficjalny Serwis Internetowy Miasta
Dzisiaj jest: 17 Sierpnia 2018   |   Imieniny obchodzą: Anita, Julianna, Jacek

Sesja Rady Miasta Łuków

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

 

 

Otwarcie siłowni zewnętrznej

Otwarcie siłowni zewnętrznej

W dniu 13 sierpnia 2013 r. miało miejsce uroczyste otwarcie siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim. Uroczystość rozpoczęła się od zaprezentowania przez Dyrektora ŁOK Pana Artura Mydlaka założeń projektu "Bezpieczny i sportowy Park Miejski w Łukowie", w ramach którego zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej. Następnie głos zabrał Burmistrz Łukowa Pan Dariusz Szustek, który powitał wszystkich zgromadzonych na uroczystości oraz zachęcał do aktywnego spędzania czasu wolnego na siłowni zewnętrznej. Kolejnym punktem programu było przecięcie wstęgi przez Burmistrza oraz dzieci uczestniczące w uroczystości. Następnie miało miejsce poświęcenie siłowni.
Po zakończeniu części oficjalnej, trener osiedlowy Pan Damian Zawadzki wraz z grupą najmłodszych piłkarzy łukowskich "Orląt" zaprezentowali urządzenia siłowni zewnętrznej.

W dniu 24 czerwca 2013 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim Jolantą Szołno-Koguc a Miastem Łuków reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Pana Dariusza Szustka zostało zawarte porozumienie przyznające Miastu dotację celową na realizację projektu „Bezpieczny i sportowy Park Miejski w Łukowie” w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”.
Celem głównym projektu jest ograniczenie ilości zdarzeń zakłócających spokój i porządek publiczny oraz ograniczenie ilości aktów wandalizmu, do jakich dochodzi w Parku Miejskim w Łukowie z udziałem młodzieży.
Projekt skierowany jest do uczniów 6 szkół miejskich, w tym 3 szkół podstawowych  oraz 3 gimnazjów. W ramach projektu zaplanowano „bezpieczne i sportowe lekcje wychowawcze” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-III gimnazjów w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dla każdej z klas. Lekcje te będą się odbywały w ramach zajęć dydaktycznych – lekcji wychowawczych w Parku Miejskim. Dwie godziny lekcji będą miały formę pogadanek na temat bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, przeciwdziałania przestępczości, aspołecznym zachowaniom i aktom wandalizmu. Cztery godziny będą miały formę zajęć sportowych na siłowni zewnętrznej. Prowadzone w ramach projektu zajęcia będą miały na celu z jednej strony podnieść wiedzę i świadomość młodzieży z łukowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat potrzeby dbania o bezpieczeństwo, porządek i spokój w miejscach publicznych, reagowania na zdarzenia niebezpieczne, z drugiej strony zachęcić młodzież do bezpiecznego, aktywnego i sportowego spędzania czasu wolnego w miejscu publicznym, dzięki utworzeniu bezpłatnej siłowni zewnętrznej.
W skład siłowni zewnętrznej wchodzą następujące urządzenia: biegacz wolnostojący, drabinka, ławka, orbitrek wolnostojący, podciąg nóg, prasa nożna, prostownik pleców, twister – wahadło (3 szt.), Koła Tai Chi, wioślarz wolnostojący, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, zestaw: biegacz + orbitrek oraz zestaw: wyciąg górny + wyciskanie siedząc. W Parku zostały również zainstalowane 4 kamery z systemem ostrzegania.
Prowadzona w ramach projektu akcja informacyjno-promocyjna ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości wśród mieszkańców Łukowa na temat potrzeby dbania o bezpieczeństwo, porządek i spokój publiczny oraz reagowania na zdarzenia niebezpieczne.

Całkowita wartość projektu: 96 430,00 zł
Dotacja celowa:      87 180,00 zł
Wkład własny:        9 250,00 zł

Instytucje współpracujące:
Komenda Powiatowa Policji w Łukowie; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie; Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łukowie; Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łukowie; Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łukowie; Gimnazjum Nr 1 w Łukowie; Gimnazjum Nr 2 w Łukowie;
Gimnazjum Nr 3 w Łukowie; Łukowski Ośrodek Kultury; Master TV.

Wykonawcą siłowni zewnętrznej jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ZAMA’ Maciej Zagórski z siedzibą w Toruniu.

Program „Razem bezpieczniej” ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”. Jednym z jego priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”, w której realizację w pełni wpisuje się program „Razem bezpieczniej”.

Do końca września 2013 r. w każdy poniedziałek, środę i czwartek w godz. 18.30 – 19.30 na siłowni zewnętrznej obecny będzie trener osiedlowy.

 Otwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznej

W ramach zajęć dydaktycznych, na siłowni zewnętrznej w miesiącach wrzesień - listopad 2013 r., odbywały się "bezpieczne i sportowe lekcje wychowawcze" w formie zajęć sportowych oraz w formie pogadanek, na temat bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, przeciwdziałania przestępczości, aspołecznym zachowaniom i aktom wandalizmu, z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Otwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznejOtwarcie siłowni zewnętrznej