Dzisiaj jest: 24 Października 2018   |   Imieniny obchodzą: Marty, Marcina, Rafała

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), Rada Miasta Łuków w dniu 26 września 2017 r. podjęła uchwały w sprawie zmiany nazw niektórych ulic położonych na terenie miasta Łuków.

W związku z powyższym informuję, że z dniem 28 października 2017r. obowiązywać będą nowe nazwy następujących ulic:
- ulica Armii Ludowej na podstawie Uchwały Nr XL/290/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 26.09.2017 r. (Dz.Urzęd.Woj.Lubelskiego z 2017 r. poz. 3915) zmienia nazwę na: ulicę Mieszka I;
- ulica Czwartaków na podstawie Uchwały Nr XL/291/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 26.09.2017 r. (Dz.Urzęd.Woj.Lubelskiego z 2017 r. poz. 3914) zmienia nazwę na: ulicę Czwartaków;
- ulica Jana Hempla na podstawie Uchwały Nr XL/292/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 26.09.2017 r. (Dz.Urzęd.Woj.Lubelskiego z 2017 r. poz. 3913) zmienia nazwę na: ulicę Jana Mariana Hempla;
- ulica Leona Kruczkowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława Broniewskiego do ulicy Jana Pawła II na podstawie Uchwały Nr XL/293/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 26.09.2017 r. (Dz.Urzęd.Woj.Lubelskiego z 2017 r. poz. 3912) zmienia nazwę na: ulicę Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego;
- ulica Leona Kruczkowskiego na podstawie Uchwały Nr XL/294/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 26.09.2017 r. (Dz.Urzęd.Woj.Lubelskiego z 2017 r. poz. 3911) zmienia nazwę na: ulicę Elizy Orzeszkowej;
- ulica Lucjana Szenwalda na podstawie Uchwały Nr XL/295/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 26.09.2017 r. (Dz.Urzęd.Woj.Lubelskiego z 2017 r. poz. 3910) zmienia nazwę na: ulicę ks. Jana Twardowskiego.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 5 w/w ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat oraz zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Burmistrz Miasta Łuków
(-) Dariusz Szustek