Dzisiaj jest: 19 Listopada 2018   |   Imieniny obchodzą: Elżbieta, Seweryn, Paweł

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

 

Dofinansowanie Termomodernizacji budynku SP nr 5

Dofinansowanie Termomodernizacji budynku SP nr 5Miło nam poinformować, że Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie".

W ramach realizacji projektu zaplanowano m.in.:
- docieplenie ścian, stropów, stropodachów oraz ścian fundamentowych, 
- częściową wymianę stolarki okiennej,
- częściową wymianę stolarki drzwiowej,
- wymianę grzejników c.o. wraz z termomodernizacją instalacji c.o.,
- wykonanie żaluzji zewnętrznych fasadowych sali gimnastycznej, 
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowy schodów i podestów,
- przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne,
- budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp,
- system monitorowania i zarządzania energią.

Zakres rzeczowy projektu wynika z audytu energetycznego.  

Całkowite wydatki projektu: 4 988 750,53 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych, 53/100).

Kwota dofinansowania: 2 987 856,28 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych, 28/100).

Wkład własny: 2 000 894,25 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote, 25/100).

Planowany okres realizacji projektu: 15/01/2018 r. – 31/12/2018 r.