Dzisiaj jest: 20 Stycznia 2019   |   Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

Dofinansowanie Modernizacji instalacji oświetlenia ulicznego

Dofinansowanie Modernizacji instalacji oświetlenia ulicznegoMiło nam poinformować, że Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne".

W ramach realizacji projektu zaplanowano wymianę 1350 szt. oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED).

Zakres rzeczowy projektu wynika z audytu energetycznego.

Całkowite wydatki projektu: 4.632.716,70 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące siedemset szesnaście złotych, 70/100).

Kwota dofinansowania: 3.201.470,88 zł (słownie: trzy miliony dwieście jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych, 88/100).

Wkład własny: 1.431.245,82 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych, 82/100).

Planowany okres realizacji projektu: 15/01/2018 r. – 31/12/2018 r.