Dzisiaj jest: 17 Lutego 2019   |   Imieniny obchodzą: Zbigniew, Julian, Łukasz

 

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Piłsudskiego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późń. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Łuków Uchwały Nr LII/383/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Piłsudskiego.

Zakres planu obejmuje działkę przedstawioną na załączniku graficznym do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania ww. planu, który dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków pod adresem: http://umlukow.bip.lubelskie.pl/.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Łuków z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków lub z wykorzystaniem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. terminie do dnia 30 lipca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek  i może być składany w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/mgr Dariusz Szustek