Dzisiaj jest: 24 Stycznia 2019   |   Imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości będące własnością Miasta Łuków, oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Szczegółowe informacje


Usuń azbest bezpłatnie

Do dnia 30.11.2018 r. będą przyjmowane w ramach II naboru zgłoszenia lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wszystkie informacje dotyczące naboru oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta Łuków – pokój 12, tel. 25 797 66 07 oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru.

Zgłoszenie zamiaru zmiany poszycia dachowego

Zgłoszenie + Ocena Stanu Azbestu

Załącznik do zgłoszenia w starostwie o zmianie poszycia dachowego

Oświadczenie o prawidłowo przeprowadzonym demontażu azbestu