"Korpus Wsparcia Seniorów" - "Opieka na odległość"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - Moduł II „Opieka na odległość”, finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.